Thyssenkrupp Encasa, Life in Motion

Ga naar de inhoud

Bel gratis 0800 12 697

Wat is Ergonomie

Ergonomie is meer dan een gezonde houding aannemen in de zetel of op een stoel, het is de studie over de verhouding tussen de mens en zijn omgeving. Om te kunnen werken naar een ergonomische omgeving is het dus belangrijk om te begrijpen wat ergonomie precies is.

Ergonomie beslaat meer dan enkel het fysieke

De meeste mensen kennen ergonomie in de context van een goede houding en comfortabele stoelen en zetels. Maar ergonomie gaat verder dan dat. De meest gebruikte definitie luidt als volgt: ergonomie streeft naar het ontwerpen van gebruiksvoorwerpen, technische systemen en taken die de veiligheid, de gezondheid, het comfort en het doeltreffend functioneren van mensen bevorderen.

Ergonomie is in drie categorieën onder te verdelen:

  1. fysieke ergonomie
  2. cognitieve ergonomie
  3. organisatie-ergonomie.

De eerste categorie is alom bekend. Cognitieve ergonomie is het begrijpelijk maken van informatie. Niemand heeft iets aan een smartphone waar geen structuur of logica in zit. En aangezien de wereld complexer wordt, is het niet onlogisch dat cognitieve ergonomie aan belang wint. Tenslotte is er organisatie-ergonomie. Daarbij gaat men in bedrijven, verenigingen of andere samenwerkingsverbanden, aandacht besteden aan het comfort en de veiligheid van het samenwerken, zoals processen of werktijden.

Een vleugje geschiedenis van de ergonomie

De term “ergonomie” wordt pas sinds de 19de eeuw actief gebruikt. De term is een samentrekking van twee Griekse woorden: ergo (werk) en nomos (wet).

Met de industriële revolutie kwam de eerste confrontatie met massaproductie, waarbij iedereen in staat moest zijn om een standaardproduct te gebruiken, zoals auto’s of stoelen en zetels.

Van daaruit begon men verder na te denken over ergonomie als een groter geheel. In de Verenigde Staten bijvoorbeeld werd na de Tweede Wereldoorlog in de luchtvaart onderzocht hoe ongevallen veroorzaakt werden: men werkte te lang aan één stuk door of de piloot was eigenlijk te klein om z’n toestel efficiënt te besturen. De term “menselijke factor” werd in het leven geroepen. Men besefte dat niet enkel machinale defecten ongelukken veroorzaakten, maar ook mensen.

Zo groeide ergonomie uit tot een ware wetenschap. Er zijn zelfs ergonomen die fulltime met het onderwerp bezig zijn. Veiligheid op het werk en in het verkeer, arbeidsomstandigheden en pauzes om de productiviteit te verhogen zijn alom bekende concepten die bestaan dankzij de wetenschap van de ergonomie.

Wil je meer weten over ergonomie?