Thyssenkrupp Encasa, Life in Motion

Ga naar de inhoud

Bel gratis 0800 12 697

Subsidies

Komt u in aanmerking voor een subsidie?

Trapliften, huisliften en platformliften worden erkend als middelen om langer thuiswonen mogelijk te maken. Daarom steunen de Vlaamse, provinciale en gemeentelijke overheden en besturen in veel gevallen de installaties van liften in woningen, door het toekennen van premies.

Het aanbod en de voorwaarden van de verschillende overheden inzake tussenkomsten voor liften thuis evolueert voortdurend en wel in positieve zin: er komen steeds meer steunmaatregelen bij. Het loont dus zeker de moeite om regelmatig op de links op deze pagina te kijken. Zo mist u zeker niet het financiële voordeel waar u recht op heeft.

Vraag onze ThyssenKrupp Encasa adviseur om u te helpen de weg te vinden naar de premie waarvoor u in aanmerking komt. Wij hebben daarmee ervaring.

VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap)
Indien de begunstigde jonger is dan 65 jaar op het moment van 1e inschrijving, dan maakt u kans op een maximale vergoeding van € 8.334,17 (jaarlijks referentiebedrag). Aan deze inschrijving gaat een medische indicatie vooraf. Na inschrijving krijgt u een persoonlijk VAPH-nummer, wat u uw leven lang kunt gebruiken. Indien u ouder bent dan 65 is een aanvraag ook mogelijk, als u maar voor uw 65e stond ingeschreven en over een VAPH-nummer beschikt. Voor Wallonië betreft het hier een AVIQ-nummer en voor het Duitstalig gebied de DPB.
Meer informatie hieromtrent vindt u op de website van het VAPH

Klik hier voor de actuele refertelijst van het VAPH

Vlaamse Aanpassingspremie voor Ouderen
Bent u 65 of ouder, en wenst u een tegemoetkoming te verkrijgen voor woningaanpassingen in functie van uw handicap, dan moet u bij het Agentschap Wonen Vlaanderen aankloppen.
De aanpassingspremie van Wonen Vlaanderen is inkomensgebonden. Uw netto-belastbaar gezinsinkomen is een criterium voor de eventuele toekenning. De premie bedraagt maximaal € 1250.
U kunt voor meer informatie terecht bij de provinciale afdelingen van het Agentschap Wonen Vlaanderen.

TIPS - goed om te weten

  • Er spelen verschillende criteria voor het recht op een tussenkomst: uw woonplaats, uw leeftijd, het gezinsinkomen, de waarde van uw huis enz.
  • Het invullen van een aanvraagformulier kan wat moeite vragen, misschien moet u informatie bij elkaar zoeken. Laat u niet ontmoedigen, ook al lukt het u niet om alles van de eerste keer ingevuld te krijgen, doorzetten loont.
  • Bekijk de voorwaarden voor tussenkomst vooraf want soms moet de aanvraag worden ingediend voor installatie en soms erna. Ook hier geldt: een goede voorbereiding = meer kans op succes. 

Nuttige links

Premies

Premiezoeker, dé centrale website over alle mogelijke tussenkomsten voor huisliften

Klik hier voor premies van de Vlaamse overheid

Klik hier voor de aanpassingspremie van de Vlaamse overheid, gewijzigd op 1 januari 2014

Klik hier voor premies voor wie in West-Vlaanderen woont

Klik hier voor premies voor wie in Oost-Vlaanderen woont

Klik hier voor premies voor wie in Vlaams-Brabant woont

Klik hier voor premies voor wie in Antwerpen woont

Klik hier voor premies voor wie in Limburg woont

Klik hier voor de premies van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 

Toegankelijkheidsbureaus

Klik hier naar het Vlaams Expertisecentrum Toegankelijkheid, over wonen en welzijn

Klik hier naar het Toegankelijkheidsbureau van Limburg en Vlaams-Brabant

Klik hier naar het Toegankelijkheidsbureau van Oost-Vlaanderen

Klik hier naar het Toegankelijkheidsbureau van West-Vlaanderen

Klik hier naar het Toegankelijkheidsbureau van Antwerpen

Andere nuttige links

Klik hier voor een overzicht van sociale rechten per gemeente

Klik hier naar het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
 

Subsides en Wallonie